Najczęściej zadawane pytania o aborcji w Czechach i na Słowacji

Niewiele jest spraw budzących tyle wątpliwości i rodzących tak ogromną ilość pytań jak kwestia niechcianej ciąży. Powodem takiego stanu rzeczy jest tabuizacja kwestii związanych z przerwaniem ciąży jak również różniące się od siebie regulacje prawne dotyczące kwestii aborcji. Od pewnego czasu dość powszechną wiedzę stanowi to, że istnieje możliwość wyjazdu do Czech lub Słowacji w celu przerwania ciąży. Wiele pytań powstaje wokół zagadnienia kliniki aborcyjnej. Aby polskie kobiety decydujące się na ten krok mogły zdobyć odpowiednią i niezbędną wiedzę na temat organizacji i przebiegu procesu, przygotowaliśmy szereg odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Czy aborcja i usuwanie ciąży w Czechach jest legalna?
Pod tym względem nasi południowi sąsiedzi (zarówno Czesi jak i Słowacy) mają prawo dopuszczające w pełni legalny zabieg przerywania ciąży. Dostęp do przerywania ciąży ma każda kobieta, która zdecyduje się na ten krok. Nie jest również konieczne podawanie przyczyny decyzji, która odpowiada za przerwanie ciąży. To zabieg w pełni legalny. Ponieważ Polska jest członkinią Unii Europejskiej, a zgodnie z regulacjami prawa unijnego obywatele i obywatelki państw członkowskich mogą korzystać z zabiegów medycznych legalnych na terenie określonych państw (w tym wypadku mowa o Czechach i Słowacji) bez ryzyka narażenia się na konsekwencje prawne jeśli na przykład na terenie ich państw macierzystych określony zabieg jest niezgodny z prawem wewnętrznym. Czesi i Słowacy nie wymagają również skierowania ani zaświadczenia lekarskiego. Samego przerwania niechcianej ciąży nie konsultuje się również psychologicznie w celu uzyskania skierowania na zabieg.
Kto i gdzie przeprowadza zabieg aborcji?

Rozwiązaniem praktykowanym przez Czechów i Słowaków jest przerywanie ciąży w klinice aborcyjnej. To prywatna placówka w doskonały sposób przygotowania do zabiegów aborcyjnych. Na miejscu jest niezbędne zaplecze medyczne, doświadczony i empatyczny personel oraz odpowiednie urządzenia diagnostyczne. Zabieg przeprowadzania ciąży z uwagi na swój charakter oraz możliwość wystąpienia powikłań w przypadkach, w których przeprowadzany jest przez niekompetentne osoby, w klinice aborcyjnej, zarówno w Czechach jak i w Słowacji przeprowadzany jest przez doświadczonych, specjalizujących się w tego typu zabiegach, lekarzy.
Jak długo trwa usuwanie ciąży?
Niedługo. Ale zależy to od indywidualnych przypadków oraz metody przyjętej dla przerwania ciąży. Przerwanie ciąży może być przeprowadzone w formie aborcji farmakologicznej. To zabieg usuwania ciąży polegający na podaniu kobiecie odpowiedniej dawki środka farmakologicznego, który pod wpływem swojego działania wywołuje krwawienie, a tym samym dochodzi do poronienia. W tym wypadku usuwanie ciąży trwa bardzo krótko i często jeszcze tego samego dnia, pacjentka może rozpocząć swój powrót do miejsca zamieszkania. Drugą metodą stosowaną w klinice aborcyjnej, która prowadzi do usunięcia ciąży jest aborcja chirurgiczna. To z kolei czynności medyczne wykonywane w pełnym znieczuleniu. Wprawdzie standardowy przebieg zabiegu to kilkanaście mitu, ale fakt podania pacjentce znieczulenia wymaga aby jeszcze przez jakiś czas pozostała ona pod kontrolą lekarzy.
Ile trzeba zostać w klinice po zabiegu usuwania ciąży?
Hospitalizacja i długie szpitalne pobyty mają związek ze stopniem złożoności zabiegu oraz z koniecznością podawania znieczulenia ogólnego. W takich wypadkach pacjentka musi jeszcze przez jakiś czas znajdować się pod obserwacją. Tymczasem przerwanie ciąży nie jest zabiegiem czasochłonny. W związku z tym wystarczy kilkugodzinny pobyt w szpitalu. W trosce o dobro pacjentki praktykuje się również trwającą jeszcze jakiś czas kontrolę pozabiegową. W takim wypadku pacjentka może być u siebie jeszcze tego samego dnia.

Ile kosztuje aborcja i usuwanie ciąży w Czechach i na Słowacji?
Trudno określić cenę zabiegu kwotowo. Często sam zabieg usuwania ciąży jest tylko częścią ceny składającej się na całość usługi związanej z cyklem czynności w skutek których następuje przerwanie ciąży. Zatem na pytania:
ile kosztuje aborcja w Czechach?
– ile kosztuje aborcja na Słowacji?
Można spróbować odpowiedzieć tak: klinika aborcyjna to prywatny podmiot gospodarczy, a gospodarka kieruje się zasadami wolnego rynku. Różne kliniki mają zatem różne stawki. Cena zależała będzie przede wszystkim od standardu jaki spotykamy w klinice aborcyjnej oraz od pakietu ewentualnych badań, których oczekują od nas podmioty, których zadaniem jest w sposób profesjonalny, bezpieczny i godny – wykonać aborcję. Można spróbować zamknąć cenę aborcji w widełkach od kwoty XXX do kwoty XXX. To jakie są koszty aborcji będzie dla nas jasne już po pierwszej rozmowie telefonicznej z konsultantem.
Czy ktoś się dowie, żę w klinice był przeprowadzony zabieg usuwania ciąży
Ponieważ klientkami kliniki aborcyjnej są kobiety pochodzące z krajów, w których zabieg usuwania ciąży bez konkretnej, wskazanej w ustawie przyczyny jest nielegalny, a za jego przeprowadzenie grozi kobiecie i lekarzowi odpowiedzialność karna, każda klinika aborcyjna dba o to aby dane jej klientek były strzeżone, a dostęp do nich był wykluczony nawet dla najbliższych. Dlatego możesz być zupełnie spokojna, że wykonanie aborcji pozostanie wiedzą zarezerwowaną tylko dla ciebie. Wykluczone jest zatem, że dowiedzą się o tym zabiegu osoby mogące próbować powiązać tę okoliczność z działaniem organów ścigania, policji itp.

Jak mam dojechać do kliniki ginekologicznej w Czechach lub Słowacji?

Istnieje kilka sposobów sprawnego i terminowego dotarcia do kliniki aborcyjnej na terenie Czech i na Słowacji. Pierwszym najbardziej oczywistym sposobem jest transport z wykorzystaniem własnego środka komunikacji. Jeżeli wybierasz się w podróż do kliniki własnym samochodem warto jednak zadbać o towarzystwo. Należy brać pod uwagę kwestię powrotu. W przypadku zabiegu usunięcia niechcianej ciąży przeprowadzonego w znieczuleniu ogólnym nie będziesz mogła prowadzić samochodu przez najbliższe kilkanaście godzin.
Drugim ze sposobów jest wykorzystanie przygotowanej w tym zakresie oferty klinik aborcyjnych. Większość z nich organizuje dojazd, transport i przejazd oraz powrót. O wszystkim dowiesz się podczas rozmowy z konsultantem, który w zależności od twojego miejsca zamieszkania wskaże ci miejsce zbiórki, godzinę odjazdu i czas, w jakim zorganizowany będzie twój powrót. Transport odbywa się wygodnym busem prowadzonym przez kierowcę świetnie znającego trasę. Dojazd odbywa się zatem w komfortowych warunkach. Podobnie jak powrót. Ceny takiego transportu nie są wygórowane, a sam przejazd odbywa się w towarzystwie innych kobiet udających się na usunięcie ciąży. Oczywiście istnieje możliwość dojazdu pociągiem lub autobusem spoza oferty kliniki aborcyjnej. Wiążą się z tym jednak ryzyka ewentualnych spóźnień. Generuje to niepotrzebny stres i dyskomfort.
Czy zabieg usuwania ciąży jest bezpieczny?
Co do zasady zabieg usuwania ciąży należy do standardowych zabiegów medycznych i przeprowadzany w warunkach klinicznych nie powinien być źródłem jakiegokolwiek niebezpieczeństwo. Jest to jednak procedura inwazyjna, zatem przerywanie ciąży powinno być przeprowadzone w klinice aborcyjnej posiadającej zasoby w postaci kompetentnego personelu, który posiada wiedzę i doświadczenie gwarantujące bezpieczeństwo i komfort pacjentkom. W przypadku usuwania ciąży klinika aborcyjna dba również o kompletny wywiad, którego udziela pacjentka przed jego przeprowadzeniem. Decyzję o tym czy wykonanie aborcji jest wskazane każdorazowo podejmuje lekarz.
Czy po aborcji można ponownie zajść w ciążę?
Usunięcie ciąży nie wyklucza możliwości zajścia w ciążę w przyszłości. Wykonanie aborcji nie jest zabiegiem sterylizacyjnym. Pacjentka zachowuje płodność i po okresie niezbędnej rekonwalescencji jej ciało gotowe jest ponownie do zajścia w ciążę. Dlatego aby uniknąć kolejnej niechcianej ciąży należy stosować antykoncepcję, tak jak stosuje się ją w przypadkach z wyłączeniem wcześniejszych zabiegów aborcyjnych. Klinika aborcyjna zapewnia również doradztwo w tym zakresie.