Do którego tygodnia ciąży można wykonać zabieg aborcji w klinice aborcyjnej za granicą?

Legalność zabiegu usuwania ciąży to zagadnienie generujące wiele wątków wartych tego aby je poruszyć. To, że w Czechach i na Słowacji funkcjonują świetnie zorganizowane kliniki aborcyjne to jedno. To, że możesz skorzystać z ich usług w celu przerwania ciąży to drugie. Wciąż jednak istnieje problem czasu. Czy zatem wykonanie aborcji jest możliwe w dowolnym czasie? Czy istnieją ograniczenia w terminach, w których możesz udać się od kliniki aborcyjnej, a wykonanie aborcji będzie możliwe zgodnie z procedurami, które zapenią ci komfort, poczucie bezpieczeństwa i doskonałą opiekę? Nie do końca.

Pomimo tego, że zabieg usuwania ciąży w Czechach i na Słowacji jest legalny, nie zmienia to faktu, że przerwanie ciąży może nastąpić wyłącznie w okresie wskazanym w przepisach prawa. W przypadku Czech i Słowacji, aborcja legalna jest do 12 tygodnia ciąży. To granica, do której kobiety planujące usuwanie ciąży nie muszą podawać przyczyn tej decyzji. Nie musisz także chcąc usunąć ciąże do 12 tygodnia życia płodu, przedstawiać badań prenatalnych czy dodatkowych konsultacji lekarskich.

Co w związku z tym dzieje się po przekroczeniu granicy 12 tygodnia. Cz przerwanie ciaży “starczej” niż 12 tygodni nie jest możliwe? Jest. Komplikuje się natomiast procedura przeprowadzenia zabiegu usuwania ciąży. W tym momencie kolejną granicą jest 22 tydzień. Różnica polega na tym, że wykonanie aborcji jest możliwe jeśli jest to płód z wadami letalnymi lub sytuacja związana z ciążą zagraża życiu i zdrowiu kobiety. Kiedy twoja ciąża ma więcej niż 12 tygodni, a mniej niż 22 tygodnie, przerwanie ciąży wciąż jest możliwe, ale wymaga spełnienia powyższych warunków. Potrzebne są wyniki badań, które otrzymałaś w Polsce, albo zdiagnozował cię lekarz Czeski lub Słowacki.

Kwestie związane z wykonaniem aborcji w klinice aborcyjnej i termin w jakim usuwanie ciąży jest możliwe – zależą również od przyjętej lub narzuconej przez twój stan ogólny – metodzie przeprowadzenia usuwania ciąży.

W przypadku aborcji farmakologicznej przyjęto następujące rozwiązania. Ponieważ aborcja polega wyłącznie na podaniu środków farmakologicznych pacjentce, taki zabieg w klinice aborcyjnej możesz przeprowadzić jeżeli twoja ciąża nie trwa dłużej niż 9 tygodni. W tym wypadku wykonanie aborcji nie wiąże się z ingerencją chirurgiczną w twoje ciało, ma natomiast wywołać krwawienie jak przy normalnym poronieniu. Aborcja farmakologiczna może okazać się nieskuteczna w przypadku ciąży bardziej zaawansowanej. W takim wypadku aborcja farmakologiczna nie dawałaby gwarancji, że twoje ciało zostanie odpowiednio “oczyszczone”.
W przypadku aborcji chirurgicznej określanej również mianem metody próżniowej dochodzi do inwazyjnego zabiegu chirurgicznego, podczas którego następuje rozszerzenie szyjki macicy, która zostaje oczyszczona pod ciśnieniem za pośrednictwem ssącej kaniuli. Pomimo dość brutalnego opisu to zabieg bezpieczny, gwarantuje bowiem skuteczne wykonanie aborcji. W odróżnieniu od aborcji farmakologicznej, w przypadku, której treść macicy może nie zostać wystarczająco oczyszczona. Aborcja chirurgiczna zapewnia w tym zakresie większe bezpieczeństwo. Możliwość przeprowadzenia usunięcia ciąży za pośrednictwem aborcji chirurgicznej jest zatem możliwe w okresie od 7 do 12 tygodnia ciąży. Ze wskazań medycznych z kolei, usunięcie ciąży jest możliwe do 22 tygodnia ciąży.

Zdarza się dosyć często, że osobom, w przypadku której pojawia się konieczność wykonania aborcji jest kobieta nieletnia. W takim wypadku, wykonanie aborcji wymagało będzie zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Konieczna będzie równie jego obecność na miejscu podczas pobytu nastolatki w klinice aborcyjnej.

Spróbujmy ująć teraz syntetycznie informacje zgromadzone do tej pory.
Powiedzieliśmy już, że pomimo legalności zabiegu aborcji w Czechach i na Słowacji istnieją ograniczenia jego wykonania wynikające ze stopnia zaawansowania niechcianej ciąży.
Niechciana ciąża może być abortowana w następujących wypadkach:

w przedziale od 7 do 22 tygodnia ciąży w przypadku metody chirurgicznej
Usunięcie ciąży metodą farmakologiczną jest możliwe do 9 tygodnia ciąży
Po konsultacji z kliniką ginekologiczną wskazywana jest właściwa metoda przeprowadzenia zabiegu aborcji

Rzeczą naturalną jest, że wszystko to, co posiada zalety, posiada również i wady.
Przyjrzyjmy się zatem słabszym stroną metod usunięcia ciąży, które zostały wskazane powyżej.

Aborcja farmakologiczna – jej zaleta to brak ingerencji fizycznej w ciało kobiety. Sam proces przypomina sztuczne wywołanie menstruacji. Ma to pozytywny wpływ na psychikę osoby decydującej się na usuwanie ciąży. Zaletą tej procedury jest również brak ograniczeń dolnych ram czasowych. Aborcja farmakologiczna może być przeprowadzona niemal natychmiast po tym jak dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży.

Wady aborcji farmakologicznej to przede wszystkim związane z nią niedogodności w postaci nudności, krwawień i biegunek. Może zdarzyć się również, że macica nie oczyści się sama w bezpiecznym dla pacjentki stopniu. Wpływ na zastosowanie tej metody może mieć również wyłączenie możliwości przyjmowania leków poronnych przez kobiety znajdujące się w terapiach opartych na farmakologii. Istnieje również ryzyko dodatkowej konieczności łyżeczkowania, kiedy macica nie oczyści się samodzielnie w stopniu wystarczającym.

Aborcja metodą próżniową – jej zaleta to znieczulenie ogólne. Innymi słowy nie ma cię przy zabiegu usuwania ciąży. Sam zabieg trwa kilka minut i najczęściej nie wiąże się z koniecznością hospitalizacji. Aborcja chirurgiczna jest również skuteczniejsza w każdym etapie ciąży (pod warunkiem, że ciąża ma więcej niż 7 tygodni). Aborcja przeprowadzona tą metodą nie rodzi również zagrożenia powikłań takich jak te, które są możliwe w przypadku aborcji farmakologicznej.

Wadą tej metody jest konieczność przyjęcia znieczulenia ogólnego, co wyklucza możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych przez co najmniej 12 godzin od zabiegu. Zatem jeśli nie skorzystałaś ze zorganizowanego przez klinikę aborcyjną transportu musisz zatroszczyć się o kogoś, kto siądzie za kierownicą w drodze powrotnej do domu. Zabieg wymaga przeprowadzenia w klinice aborcyjnej. Tylko wtedy może być przeprowadzony bezpiecznie.

Pamiętaj! Za każdym razem decyzja o przeprowadzeniu zabiegu usuwania ciąży należy do lekarza. Nie ty ostatecznie wybierzesz sposób w jaki się to stanie. Wpływ na wybór metody oraz możliwość i termin przeprowadzenia usunięcia ciąży będzie miał twój ogólny stan zdrowia, to czy przyjmujesz leki, stopień zaawansowania ciąży. Pełna diagnostyka pozwoli dopiero zdecydować o każdym z elementów procesu.

Wiele Polek zaufało klinikom aborcyjnym w Czechach i Słowacji. Mamy nadzieję, że ten tekst przybliżył ci najważniejsze kwestie związane z wyborem metody wykonania aborcji. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.