Czy można wykonać aborcję za granicą w Czechach lub na Słowacji?

Regulacje dotyczące aborcji różnią się w europejskich systemach prawnych. Polska jest jednym z państw regulujących tę kwestię w sposób niemal radykalny, a to co powszechnie nazywane jest kompromisem aborcyjnym, to w rzeczywistości sprowadzenie możliwości jej usunięcia do enumeratywnie wymienionych przypadków. Co więcej, po dojściu do władzy polska prawica możliwość ta została zawężona do dwóch okoliczności, które zgodnie z obowiązującym prawem umożliwiają polskim kobietom zabieg usuwania ciąży. Po pierwsze można z tej możliwości skorzystać gdy ciąża jest skutkiem czynu zabronionego. Po drugie wtedy, kiedy stanowi zagrożenie życia matki. W konsekwencji zmian prawnych, o których mowa nie istnieje już w Polsce legalna sytuacja prawna, w której przerwanie ciąży jest możliwe w przypadku wad płodu oraz innych stanów faktycznych, które by za tym przemawiały. To w pewnym sensie prawne ubezwłasnowolnienie kobiet, dlatego czymś naturalnym wydaje się podjęcie przez nie działań polegających na próbach szukania pomocy – na przykład za granicą. Dlatego warto omówić jak najwięcej kwestii związanych z tymi zagadnieniami, a przede wszystkim podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy można wykonać aborcję za granicą?

Najkrótsza odpowiedź na to pytani brzmi: jeśli chcesz wykonać aborcję za granicą, jest to możliwe. Warto dodać, że wykonać aborcję za granicą polskie kobiety, które zdecydowały się na takie rozwiązanie mogą wykonać bez potrzeby przemierzania połowy Europy. Nasi południowi sąsiedzi Czesi oraz Słowacy zdecydowali, że w ich systemach obowiązującego prawa zabieg usuwania ciąży jest dopuszczalny i można przeprowadzić go w cywilizowanych, zapewniających godność i bezpieczeństwo warunkach. Czesi i Słowacy przyjęli rozsądne założenie, że w przypadku niechcianej ciąży nie są potrzebne żadne inne powody, które miałyby charakter zamknięty w opisanych w ustawie przypadkach. Tego typu zabiegi są wykonywane przez kompetentny personel medyczny w przeznaczonej do tego klinice aborcyjnej. Godność i bezpieczeństwo. To wartości kierujące rozwiązaniami systemowymi naszych południowych sąsiadów jeśli chodzi o zabieg usuwania ciąży. Niezwykle użytecznym rozwiązaniem, o którym warto w tym wypadku wiedzieć jest to, że w pakiecie profesjonalnych rozwiązań przyjętych przez Czechów i Słowaków jest zapewniony transport, przejazd oraz powrót. Kobiety decydujące się na zabieg usuwania ciąży pozostają ponadto pod opieką medyczną jeszcze w jakimś okresie, w którym miało miejsce przerwanie ciąży.

Z całą pewnością nieco szerszego omówienia wymaga to, jak usunięcie ciąży za granicą wygląda od strony prawnej, uwzględniając polskie, restrykcyjne prawo regulujące zabieg usuwania ciąży. Otóż nie musisz się martwić. Usunięcie ciąży na terenie Czech lub Słowacji jest w pełni zgodne z obowiązującym tam prawem. Obywatelki polskie, w związku z członkowstwem Polski w Unii Europejskiej, posiadają możliwość poddawania się zabiegom medycznym we wszystkich, pozostałych krajach wspólnoty europejskiej. To ważne ponieważ daje komfort, który pozwala nie zaprzątać sobie głowy działaniami policji, organów ścigania lub służby zdrowia. Nie jesteś więc narażona na żadną systemową przemoc ze strony państwa. Objęta tymi rozwiązaniami jest także aborcja farmakologiczna. W związku z tym zabieg usuwania ciąży nie wiąże się z dodatkowym stresem, czy koniecznością organizowania aborcyjnego podziemia ze wszystkimi jego wadami (ryzyko powikłań, niekompetentny personel medyczny itp.)

Wartym odnotowania jest to, że za granicą (m.in. Czechy, Słowacha) zabieg usuwania ciąży nie należy do zabiegów medycznych budzących głęboką niechęć i będących piętnowanych w szerokich kręgach społecznych. Usunąć ciążę może każda kobieta, która nie chce być matką. Może to zrobić w godnych warunkach w klinice aborcyjnej. Przyczyny nie są analizowane i ocenianie.

Niechciana ciąża i zabieg usuwania ciąży to przeżycia często powodujące głęboki dyskomfort psychiczny. Dlatego niezwykle cenna jest opieka, którą funkcjonująca legalnie klinika aborcyjna gwarantuje swoim pacjentkom. Dotyczy to zarówno samego usuwania ciąży jak i kwestii związanych z pożyciem, w tym tematu antykoncepcji.

Reasumując informacje zawarte w tej części tekstu warto zapamiętać następujące informacje dotyczące niechcianej ciąży:

Czechy i Słowacja zapewniają w pełni legalne usuwanie ciąży
kobieta chcąca poddać się zabiegowi nie potrzebuje skierowania czy zaleceń od lekarzy z Polski
po powrocie z kliniki aborcyjnej służby nie weryfikują zabiegów jakich dokonano w Czechach lub na Słowacji

Nasi południowi sąsiedzi znaleźli w sobie powołanie w świadczeniu profesjonalnej pomocy kobietom stojącym przed problemem niechcianej ciąży, również, a może przede wszystkim z krajów, które mają opresyjne regulacje prawne dotyczące usuwania ciąży. Czechy i Słowacja należą do państw, w których w tak fundamentalnej kwestii jak rozrodczość – wybór – został pozostawiony kobietom. Klinika aborcyjna, wykwalifikowany personel, doskonałe warunki, opieka po zabiegu oraz transport – dojazd, przejazd, powrót. To wszystko znajdziecie w niewielkiej odległości od waszych miejsc zamieszkania.

To co w krajach takich jak rządzona przez prawicę Polska wydawać się może mrzonką, w Słowacji i w Czechach jest rutyną. Dostępność usuwania ciąży, możliwość jej przeprowadzenia w klinice aborcyjnej pod okiem profesjonalistów i godność, która jest wpisana w całość procesu – to jest rzeczywistość, której nie doświadczają polskie kobiety i nic nie zapowiada zmiany na lepsze.

Zapamiętaj!

Zabieg usuwania ciąży w Czechach i w Słowacji jest możliwy do 22 tygodnia ciąży. Możliwa jest aborcja farmakologiczna lub aborcja chirurgiczna. Wszystko zależy od etapu rozwoju płodu oraz wskazań medycznych.
Personel porozumiewa się również w języku polskim.
Klinika aborcyjna zapewnia ci transport rozumiany jako dojazd i powrót.
Klinika aborcyjna nie jest miejscem, w którym przebywasz długo (często powrót organizowany jest jeszcze tego samego dnia, w którym nastąpiło usunięcie ciąży.

Czas najwyższy porozmawiać o kosztach usuwania ciąży w klinice aborcyjnej.
Wszystkie wyżej wskazane udogodnienia mają swoją cenę. To ile kosztuje aborcja w Czechach oraz ile kosztuje aborcja na Słowacji nie jest jednak ceną zawrotną. Kwotę, z którą musisz się liczyć poznasz już podczas rozmowy z przedstawicielem kliniki. Jakie są koszty aborcji nie jest uzależnione od tego, czy posiadasz skierowanie, zaświadczenie, czy inny dokument medyczny. Nie grozi ci również żadne niebezpieczeństwo związane z usunięciem niechcianej ciąży. Legalność aborcji jest prawem każdej obywatelki Unii Europejskiej, a to jakie są koszty aborcji nie przerasta możliwości portfela większości Polek. O czym ogromna ilość z nich miałą okazję się przekonać.

Pamiętaj!

W chwili obecnej niechciana ciąża nie jest już problemem nie do rozwiązania. W powyższym tekście staraliśmy się poinstruować cię w jaki sposób należy postąpić, kiedy z jakichś powodów przeprowadzić zabieg usuwania ciąży i chcesz to zrobić w estetycznych i przyjaznych wnętrzach. Doskonałym rozwiązaniem będzie skorzystanie z oferty kliniki aborcyjnej znajdującej się w Czechach lub w Słowacji.
Jeśli nie wiesz do kogo się zwrócić lub boisz się komukolwiek powiedzieć o problemie niechcianej ciąży możesz zwrócić się do nas. Jesteśmy po to, aby zminimalizować twój stres i pomóc ci rozwiązać problem przeprowadzenia zabiegu usuwania ciąży.

Jeśli więc znajdujesz się w niechcianej ciąży i zastanawiasz się co zrobić – nie wpadaj w panikę. Znając odpowiedź na pytanie czy można wykonać aborcję za granicą i wiedząc, że jest ona całkowicie legalna możesz zaplanować swoje działania.
Zarówno w Czechach, jak i na Słowacji możesz liczyć na pomoc wykwalifikowanego